Nu gäller det att se framåt! ISO-certifieringar påbörjas nu

Det är lätt hänt att man i Corona-tider ser allt som nattsvart! Rådande situation påverkar alla företag i olika grad och av just den anledningen är det oerhört viktigt att ändå fortsätta se framåt och inte låta detta ta kommandot över hela din verksamhet.

Idag startar Optimal Service projektet med ISO-certifiering inom Miljö & Kvalitet då det är just motsatsen till Corona!

Under 2020 genomför Optimal Service  ett antal investeringar för att stärka vårt kundfokus än mer. Allt vi gör grundar sig i att det måste finnas stor kundnytta i det. Om vi gör detta.. kommer då våra befintliga och kommande kunder se det som viktigt ur deras perspektiv..? Om ja – kör  Om nej – skippa det.

Målsättningen är att certifieringarna ska vara implementerade och godkända under Q4, 2020.

Ha en trevlig helg, var ute mycket om ni är friska och ta hand om varandra!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felanmälan Kontakta oss