Vad kan vi göra för dig och dina fastigheter?

Våra tjänster

För oss är det enkelt. En bra affär startar alltid med en god relation.

Att lyhört ta in det vår kund ger uttryck för och omvandla det till ett serviceupplägg som landar bra i magen hos båda parter – det är början på ett gott samarbete. Med den genuina kunskapsbank som vi under åren byggt upp så finns det inget fastighetsrelaterat som vi inte löser. Och genom hela vårt tjänsteutbud löper relationsförvaltningen som en orange tråd. Ett mervärde som gör både ditt och vårt arbete dels roligare, men också mer lönsamt.

 

Läs mer om våra tjänster här nedan.

Fastighetsskötsel

I våra ögon är en fastighet ett levande objekt som behöver omsorg och kärlek – och så även människorna i den. Vi sköter om allt som har med din fastighets yta att göra, såväl inre som yttre skötsel. Allt ifrån ronderingar, tillsyn och felavhjälpande underhåll till trädgårdsarbete, snöbekämpning, lokalvård och sanering. Som din förvaltare är vi dina ögon och öron på plats, i vardagen, där allting händer.

Vi sätter pris på att lära känna din kund eller hyresgäst och vill gärna att man i din fastighet, i möjligaste mån, ska träffa på samma servicetekniker varje gång. Vi vill vara din förlängda arm och din hyresgästs trygga punkt i tillvaron.

Rondering - tillsyn och skötsel
Plantering och rensning av rabatter
Fönsterputsning
Felavhjälpande underhåll
Beskärning av häckar och träd
Kärltvätt och hetvattentvätt
Skräpronderingar
Snö- och halksäkring
Fasadtvätt
Gräsklippning
Trappstädning och övrig lokalvård
Klottersanering
Teknisk drift

Noggrann skötsel och löpande tillsyn av dina fastigheters tekniska installationer. Vi utför tekniska ronderingar genom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll med proaktivitet och professionellt handlag.

Med Optimal Service som leverantör av din tekniska drift har du en trygg och kompetent partner som förstår sig på dina fastigheters komplexa egenskaper och behov.

Teknisk rondering - tillsyn och skötsel
Kyl- och värmesystem
Ventilation
Styr & Regler
Undercentraler
SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
Tekniskt felavhjälpande underhåll
Driftmedia: avläsning & rapportering av mätvärden
Driftövervakning
Driftoptimering
Jour dygnet runt
Teknisk förvaltning

Att sköta om en fastighet och människorna i den är en sak. Att tekniskt säkerställa och optimera driften av den är en annan - fast för oss hänger det väldigt tätt samman. Vi tar ett långsiktigt ansvar för den tekniska förvaltningen av din fastighet - planerar, prognostiserar, budgeterar, projektleder och genomför de underhållsåtgärder som krävs för att din fastighet ska bli hållbar över tid.

En långsiktig teknisk förvaltning och driftoptimering ger lägre kostnad i fastighetens alla olika delar. Här är Optimal Service är en trygg och kostnadseffektiv partner.

Teknisk administration
Projektledning
Felanmälan/kundtjänst
Förvaltarmöten och rapporter
Myndighetsbesiktningar
Lägenhets- och lokalbesiktningar
Boende- och lokalkontakter
Underhållsplanering
Driftövervakning
Driftoptimering
Koordinering av UE/sido- och underentreprenörer
Garantihantering/Eftermarknad
Totalförvaltning

Det säger sig självt. En kontaktyta, en personlig servicepartner ger lägre kostnader, effektivare processer och ökad trygghet. Använd Optimal Service som helhetsleverantör för alla dina fastighetsbehov. Vi skräddarsyr ett upplägg för dina fastigheter och deras individuella utgångsläge, egenskaper och förutsättningar. Vi kan genom väl inarbetade relationer med underentreprenörer och samarbetspartners erbjuda allt som har med fastighetsrelaterade frågor att göra.

Även ekonomisk förvaltning kan ingå i vårt totalförvaltningserbjudande, tillsammans med hela eller delar av vårt övriga tjänsteutbud (se Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning och Teknisk drift). Nedan är funktioner som vi kan erbjuda inom ekonomisk och administrativ förvaltning.

Medlems- och lägenhetsförteckning m.m.
Avgifts- och hyresuppbörd
Överlåtelser och panter
Arvoden, löner och utlägg
Leverantörsfakturor
Låneadministration
Redovisning och rapportering
Årsavslut och deklarationer
Myndighetskontakter
Fastighetsjuridik
Arkivering
Kurser