Hem » Våra tjänster » Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

I våra ögon är en fastighet ett levande objekt som behöver omsorg och kärlek – och så även människorna i den. Vi sköter om allt som har med din fastighets yta att göra, såväl inre som yttre skötsel. Allt ifrån ronderingar, tillsyn och felavhjälpande underhåll till trädgårdsarbete, snöbekämpning, lokalvård och sanering. Som din förvaltare är vi dina ögon och öron på plats, i vardagen, där allting händer.

Vi sätter pris på att lära känna din kund eller hyresgäst och vill gärna att man i din fastighet, i möjligaste mån, ska träffa på samma servicetekniker varje gång. Vi vill vara din förlängda arm och din hyresgästs trygga punkt i tillvaron.

Rondering – tillsyn och skötsel

Plantering och rensning av rabatter

Fönsterputsning

Felavhjälpande underhåll

Beskärning av häckar och träd

Kärltvätt och hetvattentvätt

Skräpronderingar

Snö- och halksäkring

Fasadtvätt

Gräsklippning

Trappstädning och övrig lokalvård

Klottersanering

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felanmälan Kontakta oss