Hem » Våra tjänster » Total förvaltning

Total förvaltning

Det säger sig självt. En kontaktyta, en personlig servicepartner ger lägre kostnader, effektivare processer och ökad trygghet. Använd Optimal Service som helhetsleverantör för alla dina fastighetsbehov. Vi skräddarsyr ett upplägg för dina fastigheter och deras individuella utgångsläge, egenskaper och förutsättningar. Vi kan genom väl inarbetade relationer med underentreprenörer och samarbetspartners erbjuda allt som har med fastighetsrelaterade frågor att göra.

Även ekonomisk förvaltning kan ingå i vårt totalförvaltningserbjudande, tillsammans med hela eller delar av vårt övriga tjänsteutbud (se Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning och Teknisk drift). Nedan är funktioner som vi kan erbjuda inom ekonomisk och administrativ förvaltning.

Medlems- och lägenhetsförteckning m.m.

Avgifts- och hyresuppbörd

Överlåtelser och panter

Arvoden, löner och utlägg

Leverantörsfakturor

Låneadministration

Redovisning och rapportering

Årsavslut och deklarationer

Myndighetskontakter

Fastighetsjuridik

Arkivering

Kurser

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felanmälan Kontakta oss