Hem » Våra tjänster » Teknisk drift

Teknisk drift

Noggrann skötsel och löpande tillsyn av dina fastigheters tekniska installationer. Vi utför tekniska ronderingar genom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll med proaktivitet och professionellt handlag.

Med Optimal Service som leverantör av din tekniska drift har du en trygg och kompetent partner som förstår sig på dina fastigheters komplexa egenskaper och behov.

Teknisk rondering – tillsyn och skötsel

Kyl- och värmesystem

Ventilation

Styr & Regler

Undercentraler

SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

Tekniskt felavhjälpande underhåll

Driftmedia: avläsning & rapportering av mätvärden

Driftövervakning

Driftoptimering

Jour dygnet runt

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felanmälan Kontakta oss