Uppdatering Optimal Service – H1, 2018

Detta har hänt senaste halvåret.

Region Trestad (Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg)
Optimal Service förvärvade Gutens Fastighetsservice AB i Uddevalla 2017 och dotterbolaget har nu varit verksamt i Trestad och under Optimals regi i ett drygt år. Optimal Service har en stabil och god utveckling i regionen och växer helt enligt plan. Extra glädjande är att en väsentlig del av tillväxten genereras av befintliga kunder i regionen som väljer att utöka sina samarbeten med oss.
Utöver detta så är Arwidsro ny kund i regionen (Se separat information nedan).

Region Sjuhärad
I enighet med företagets expansionsplan har vi nu etablerat oss lokalt i Borås och utgår även därifrån för våra kunder i Kinna, Ulricehamn, Alingsås mm. Vi ser stor potential i regionen och kommer fokuserat fortsätta vår tillväxt där. Nya kunder i regionen är bensinstationskedjan Paroy samt ett antal fastigheter där vi för Hemfosas räkning ombesörjer teknisk förvaltning samt inre- och yttre fastighetsskötsel.

Region Väst
Skandia:
Samarbetet med Skandia Fastigheter har pågått sedan april, 2017 och har hittills bestått av en fastighetstekniker på heltid för bl.a. Backaplan. Sedan maj 2018 har avtalets omfattning dubblerats och består nu av två fastighetstekniker som arbetar heltid med Skandias kommersiella objekt. I avtalet ingår även jour dygnet runt samt möjlighet att nyttja Optimal Service övriga tjänsteutbud.

Hemfosa:
Hemfosa fortsätter sin expansiva strategi och förvärvade objekt även i region väst under H1, 2018. Omsorgens Hus(5000m2) i Kungsbacka övergick i Hemfosas regi i juni och Optimal Service har skrivit avtal med Hemfosa gällande objektets totala tekniska drift och fastighetsskötsel.
”För att på ett effektivt och skalbart sätt vara våra större kunder behjälpliga med teknisk förvaltning och drift använder vi digitala molnbaserade verktyg som kunden har access till. Verktygen innefattar samtliga avtalspunkter i Aff-format vilket medför att Hemfosa och övriga kunder alltid kan följa att samtliga avtalade uppgifter utförs. Verktygen som anpassats för fastighetsförvaltning av Optimal Service innehåller även möjlighet till dokumentation samt felanmälning för hyresgäster/boende m.m. Denna moderna förvaltningsstruktur i kombination med Relationsförvaltning(bra kommunikation, goda mänskliga relationer och ett genuint engagemang) gör det enkelt för våra större kunder att utöka samarbetet med oss på ett effektivt, strukturerat och kontrollerbart sätt.” säger Henrik Siösteen, VD Optimal Service.

Gothenburg CoValley(GoCo):
Optimal Service har nyligen påbörjat ett Facility Services-samarbete med Gothenburg CoValley(GoCo). GoCo kommer att byggas upp i Mölndal utanför Astra Zeneca närmaste åren och bilda ett innovationskluster inom life science. Ambitionen är att skapa ett kluster i världsklass där nytänkande och framtid står i fokus. Mer information om detta spännande och viktiga samarbete kommer i höst.

PEAB:
Detta nyetablerade samarbete fortsätter utvecklas mycket positivt och har under senaste 6 månaderna inneburit utökat avtal med BRF Kolla Trädgård i Kungsbacka samt nytecknat avtal gällande teknisk drift och fastighetsskötsel av BRF Kajen 1 på Eriksberg/Göteborg. Rosnäs fastighetsförvaltning:
Optimal Service påbörjade i maj 2018 ett samarbete med det privata fastighetsbolaget Rosnäs Fastighetsförvaltning. Uppdraget innefattar teknisk drift, jour, felavhjälpande underhåll samt inre- och yttre fastighetsservice. Beståndet består av ca 250 lägenheter i hyresfastigheter i Göteborgsområdet.

SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum):
Optimal Service har i flera år haft ett framgångsrikt samarbete med SBC och det fortsätter utvecklas kontinuerligt. Fler BRF:er har tillkommit under H1, 2018.

Region Syd
Optimal Service adderar jour-tjänster till delar av Hemfosas bestånd i Falkenberg. Max Hamburgerrestauranger påbörjar ett samarbete med Optimal Service i region Syd och Väst där Optimals servicehantverkare bistår dem med tjänster inom främst förebyggande underhåll. Utbyggnationen av köpcentrumet Hallarna i Halmstad fortgår och Optimal Service är fortsatt ansvariga för den totala driften samt fastighetsskötseln.

Arwidsro:
Vid början av 2018 skrev Optimal Service driftsavtal med fastighetsbolaget Arwidsro (tidigare Granen Fastighetsutveckling). ”Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra – BESTÅENDE LIVSMILJÖER.” Denna värdegrund passar Optimal Service bra då den liknar vårt sätt att tänka, agera och är i linje med vår företagskultur. Samarbetet berör fastigheter i både region Syd, Malmö samt i Trestad.

Team Optimal:
På huvudkontoret i Mölndal fortsätter implementeringen av WSP’s driftprogram DeDu. DeDu är en programvara för ärendehantering, tillsyn, skötsel, besiktningar och planerat underhåll av fastigheter. Ett flertal större företag inom fastighetsförvaltning använder samma program och investeringen i
DeDu medför att Optimal Service kan arbeta på ett modernt, digitalt, systematiskt och kontrollerat sätt med teknisk fastighetsförvaltning. Investeringen i DeDu ligger helt i linje med Optimal Service strategi att leverera strukturerad och högkvalitativ fastighetsförvaltning till stora och medelstora kunder. Vi ser redan nu att verktyget skapar stor kundnytta och de kunder som vi nu påbörjat detta med enbart är positiva. Under sommaren och hösten kommer samtliga våra kunder vara aktiverade i DeDu.

För att ytterligare stärka vår kundnytta har Optimal Service bytt ekonomisystem till webbaserade Fortnox. Systemet medför att kunder vid behov kan få tillgång till ekonomisk information samt att hela företagets administrativa process blir digital och papperslös vilket effektiviserar och går i linje med företagets miljöpolicy. Fortnox implementerades under våren och används redan fullt ut.

Avslutningsvis har Optimal Service uppmärksammats av både Göteborgs- och Mölndals stad. Göteborgs stad har uppmärksammat hur Optimal Service aktivt arbetar med samhällsnytta där vi hjälper medmänniskor som utav olika anledningar hamnat utanför att komma tillbaka till arbetslivet
igen. För detta har Optimal Service tilldelats Göteborgs Samordningsförbunds diplom för Socialt Ansvar. Detta är vi mycket stolta för – inte minst då dessa fantastiska medarbetare gör ett utmärkt jobb och är uppskattade av kunder såväl som kollegor!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Felanmälan Kontakta oss