Hem » Om oss » Policies » Miljöpolicy

Att respektera naturen och att arbeta aktivt för en bättre miljö, är en integrerad del av Optimal Service dagliga arbete.

Miljöpolicy för Optimal Service

Vårt engagemang är lika viktigt för kunder inom industrin som för privatkunder.

 • Vi källsorterar och återvinner avfall, såväl på vårt eget kontor som på våra arbetsplatser.
 • Vi arbetar ständigt med en ökad användning av miljövänliga material.
 • Vårt ”Bästa-val”-sortiment bidrar till ett naturligt miljöval i det dagliga arbetet.
 • Vi efterföljer Arbetsmiljöverkets krav gällande hantering av kemikalier.

Optimal Service skall:

 • Ständigt förbättra vårt ledningssystem (ISO 14001) för miljö
 • Beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.
 • Sträva efter att kunna erbjuda effektiv service med goda miljöegenskaper.
 • Genom ständiga förbättringar förebygga föroreningar och minska miljöskadliga utsläpp.
 • Eftersträva en effektiv avfallshantering med källsortering.
 • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland medarbetarna.
 • Sträva efter att samordna transporter för att minimera påverkan på miljön.
 • Verka för ett ökat miljöintresse hos kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Mölndal 2020-10-07