Hem » Om oss » Policies » Kvalitetspolicy

Optimal Service arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvalitetsäkringen för vårt arbete.

Kvalitetspolicy för Optimal Service

Optimal Service ska alltid eftersträva nöjda kunder.

Kvalitén på vår service och våra tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Optimal Service som leverantör. Våra kvalitetssäkrade arbetsmetoder ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå detta ska vi:

  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar inom ledningssystemet för kvalitet
  • Vara lyhörda för marknadens förändringar och utveckling
  • Vara lyhörda för kundernas behov
  • Ha kunniga medarbetare och ledare
  • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar

Mölndal 2020-10-02