Optimal Service arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvalitetsäkringen för vårt arbete.

Kvalitetspolicy för Optimal Service

 

Optimal Service ska alltid eftersträva nöjda kunder.

Kvalitén på vår service och våra tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Optimal Service som leverantör. Våra kvalitetssäkrade arbetsmetoder ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

 

För att uppnå detta ska vi:

Göra rätt från början
Leverera rätt kvalitet i alla led
Arbeta med ständiga förbättringar inom ledningssystemet för kvalitet
Vara lyhörda för marknadens förändringar och utveckling
Vara lyhörda för kundernas behov
Ha kunniga medarbetare och ledare
Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar
 

 

 

 

 

 

Mölndal 2020-10-02