Optimal Service i alla led

Vår tanke är enkel. En bra affär startar alltid med en god relation. Att lyhört ta in det vår kund ger uttryck för och omvandla det till ett serviceupplägg som landar bra i magen hos båda parter – det är början på ett gott samarbete. Med egen genuin fastighetskunskap och med hjälp av det täta och stabila nätverk vi genom åren har byggt upp kan vi lösa allt som är fastighetsrelaterat och lite till.

Facility Management

Här ser du en översikt över Faciliy Managements alla delar, såsom de flesta ser på begreppet. Vi ser det på samma sätt, men med ett viktigt tillägg och det är att allt arbete utförs med både hjärna och hjärta. Det är ingenting du ser i en beskrivande figur, men det är något du tydligt kommer att märka som kund till oss.

Klicka på de orangea boxarna för att läsa mer om respektive tjänstegren.

Fastighetsservice och jour

Stort eller smått, helansvar eller delansvar, projektleda och genomföra renoveringar eller bara klippa gräset? För alla fastighetsägare och BRF-kunder ser behoven olika ut. Vi skräddarsyr din lösning och hanterar drift och löpande underhåll inom alla områden, även el, VVS, ventilation, lås & larm, maskinservice (tvättstuga m.m.). Som fastighetskund hos oss har du även tillgång till vår jourservice. Vi tar ansvar för skicket på din fastighet, i våra händer växer dess värde! Kontakta oss så pratar vi ihop oss.

Optimal Service har kvalitetsäkrat arbetsmetoden för fastighetsservice genom att använda AFF(Avtal För Fastighetsförvaltning) integrerat med ett fullt mobilt upplägg som används direkt ute hos kund när arbetsmoment utförs.

Givetvis innefattar vår fastighetsservice även Snö- och halksäkring under vinterhalvåret.

För att ha en trygg jourservice dygnet runt för våra befintliga kunder så samarbetar vi med SOS-alarm.

Trädgård och mark

Har du behov av hjälp med trädgårdsskötsel eller gräsklippning under sommarsäsongen står vi gärna till tjänst. Vi har personalen, kunskapen och den tekniska utrustningen som krävs för att hjälpa dig att skapa trivsamma välklippta grönytor, buskar, häckar och prunkande rabatter.

Multi-service för köpcentrum och restaurangkedjor

Kommersiella fastigheter och restaurangverksamheter behöver ofta en extra dimension i serviceutbudet. Vi är vana vid att hantera löpande underhåll och drift samt förebygga alla sorters problem och driftstörningar som kan påverka dessa verksamheter. Framförallt uppskattar vi på Optimal Service att få möta människorna i dessa fastigheter – hyresgäster, butiksanställda, kunder och ägare.

Att kombinera våra tjänstegrenar med servicemindness uti fingerspetsarna får folk att trivas, ger en förhöjd totalupplevelse och genererar bättre affärer– detta är vår paradgren! Kontakta oss för referenser och kostnadsförslag.

Butiksservice

Butiker och affärer använder sig utav Optimal Service för att få bra och snabb service gällande våra olika hantverksgrenar – allt från fönsterputs till exteriör och interiör renovering och nybyggnation. Kontakta oss på det sätt som du föredrar för frågor eller kostnadsförslag.

Konsultation

Optimal Service erbjuder senior konsultation inom Facility Management. Behöver ni råd om hur en fastighet kan optimeras gällande tex inre- och yttre skötsel, tekniska system, driftsekonomiska förbättringar, hur en fastighet kan driftas genom att använda sig av ett mobilt AFF-system mm så ska ni kontakta oss.

Kärltvätt, fasad- och högtryckstvätt

Kärltvätt

Optimal Service utför kärltvätt(sopkärl) med ett slutet och miljövänligt system där kärlen hetvattentvättas för bästa resultat. Idag utför vi detta för ett flertal större fastighetsägare och återvinningsföretag.

Fasad- och högtryckstvätt

Med vårt mobila och miljövänliga system tvättar vi rent fasader och andra ytor som är i behov av rengöring såsom uteserveringar, asfalts- och stenytor mm.

Tekniska ronderingar

Vi har ett flertal fastighetstekniker som utför kundanpassade yttre- och inre tekniska ronderingar. Ronderingarna är baserade på AFF vilket kvalitetsäkrar uppdragen enligt det mest vedertagna systemet i Sverige. Om du har behov av att kombinera detta med felavhjälpande åtgärder så löser vi givetvis detta på ett effektivt sätt.

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Våra certifierade SBA-tekniker hjälper dig genom att se till att samtliga av dessa myndighetskrav sköts på ett korrekt och säkert sätt för allas trygghet.

Servicebygg och projekt

Optimal Service har stor erfarenhet och kompetens gällande olika former av byggprojekt. Ofta anlitas Optimal Service till dessa projekt av redan befintliga kunder som anlitar oss till tex fastighetsservice.

Typiska projekt kan vara:
– Servicebyggnationer
– Butiks- och kontorsanpassningar
– Interiör
– Golvläggning
– Utbyggnationer
– Dragning av väglinjer(P-platser mm)
– Måleriprojekt

Optimal Service har egna snickare och hantverkare som säkerställer att samtliga projekt utförs i tid och enligt kundens önskemål.

Städservice/lokalvård

Vi utför noggrann och effektiv städning utav kontor, industrilokaler och trapphus.
Kontakta oss gärna för ett attraktivt kostnadsförslag.

Låsservice

Vi arbetar nära tillsammans med våra samarbetspartners och erbjuder våra kunder ett komplett utbud inom låsservice.

Fönsterputs

Vi utför fönsterputs åt ett stort antal företag i storgöteborg och har över 20 års erfarenhet! Kontakta oss på det sätt som du föredrar för frågor eller kostnadsförslag.