Serviceavtal mellan Optimal Service och JCDecaux

Optimal Service har tecknat ett omfattande serviceavtal med JCDecaux – världens största företag på utomhusannonsering. Avtalet började gälla from 1/12, 2016 och löper under tre år med möjlighet till förlängning. Avtalet inkluderar löpande service och underhåll av väderskydd/busshållplatser och informationstavlor i storgöteborg och Västra Götaland. Uppdraget omfattar ca 1000st objekt och dessa skall regelbundet affischeras, tvättas samt genomgå övrigt underhåll. Optimal Service kommer även ansvara för reglering av Styr & Ställ(hyrcyklarna) vilket innebär att cyklarna kontinuerligt skall vara jämt fördelade mellan de olika stationerna.

Uppdraget innebär att en nyrekrytering på ca 10 personer genomförs och flertalet av dessa övertas från JCDecaux Sverige, vilket båda parter ser som mycket positivt.

”Optimal Service har tidigare haft ett samarbete med JCDecaux men detta är på en helt annan nivå där vi blir en viktig samarbetspartner till företaget – och likaså JCDecaux till oss. Optimal Service har även fått förtroendet att utföra liknande uppgifter åt JCDecaux i Stockholm och därmed fortsätter vår strategiska expansion i region Öst. Vi har sedan tidigare liknande avtal med ett antal större företag och dessa behovsanpassade samarbeten har utvecklats på ett mycket positivt sätt för båda parter. Optimal Service har alla förutsättningar att lyckas med att leverera den kvalitativa service som JCDecaux efterfrågar och jag ser mycket fram emot uppdraget”, säger Optimal Service VD, Henrik Siösteen.

Optimal service grundades 2002 och är specialiserade på FM(Facility Management). Företaget levererar högkvalitativ service till bl.a. Företag med behov av löpande service, Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, köpcentrum/gallerior samt restaurang- och butikskedjor. Optimal Service erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom samtliga områden som berör FM och arbetar lokalt och behovsanpassat med sina kunder. Lösningar som baseras på kundens behov med fokus på kompetens, effektivitet och optimal service genererar stora kostnadsbesparingar åt kunderna samt optimerar deras förutsättningar att utföra dess kärnverksamhet.

JCDecaux finns idag i 3400 städer i 70 länder. Reklambudskapen når ut till mer än 340 miljoner människor varje dag. I Sverige startade JCDecaux sin första verksamhet 1989 och finns i våra 25 största städer. Sammanlagt finns i Sverige 2500 väderskydd, 80 helautomatiska toaletter, 1500 samhällsinformationstavlor, över 3000 papperskorgar och 1360 hyrcyklar. Utöver detta finns Nordens modernaste hyrcykelsystem i Göteborg.