Serviceavtal mellan Optimal Service och Göteborgs stads Parkeringsaktiebolag

Optimal Service har vunnit en direktupphandling med Göteborgs stads Parkeringsaktiebolag (Parkeringsbolaget). Avtalet började gälla from 1/1, 2017 och löper under ett år.

Avtalet inkluderar service inom drift, tillsyn och skötsel relaterade till fastighetsteknik och fastighetsskötsel. Första uppdragen påbörjades direkt efter årsskiftet med dagliga ronderingar av fastighetsbolagets P-hus samt uppdatering av informationstavlor på P-automater. Optimal Service har som målsättning att ha ett nära samarbete med Göteborgs stad samt kranskommuner och kontraktet innebär att Optimal Service nu har initierat detta.