Optimal Service välkomnar två nya BRF:er

Optimal Service Väst AB har skrivit kontrakt med SBC(Sveriges BostadsrättsCentrum) gällande teknisk förvaltning avseende BRF Gibraltargatan 38 och BRF Virvelvind i Göteborg. Samtliga kontrakt löper på 2-3 år med möjlighet till förlängning och påbörjas per oktober, 2015.

Den tekniska förvaltningen för samtliga tre BRF:er baseras på AFF(Avtal för Fastighetsförvaltning), vilket innebär en heltäckande tekniskt förvaltning med en hög kvalitetsnivå. Optimal Service har sedan 2008 ett integrerat system för AFF i alla våra tekniska arbetsmoment för att säkerställa en jämn och hög service- och kvalitetsnivå i samtliga FM-uppdrag.