Optimal Service välkomnar tre nya BRF:er

Optimal Service Väst AB har skrivit kontrakt med SBC(Sveriges BostadsrättsCentrum) gällande teknisk förvaltning avseende BRF Göteborgshus 53, BRF Mandolinen samt Samfälligheten Norra Brevik. Den sistmämnda innebär att Optimal Service nu även har etablerat sig gällande fastighetsservice på Öckerö. Samtliga kontrakt löper på 2-3 år med möjlighet till förlängning och påbörjades under dec 2014 och jan 2015.

Den tekniska förvaltningen för samtliga tre BRF:er baseras på AFF(Avtal för Fastighetsförvaltning), vilket innebär en heltäckande tekniskt förvaltning med en hög kvalitetsnivå. Optimal Service har sedan 2008 ett integrerat system för AFF i alla våra tekniska arbetsmoment för att säkerställa en jämn och hög service- och kvalitetsnivå i samtliga FM-uppdrag.