Optimal Service fortsätter expansionen i region Syd

Optimal Service har under många år arbetat åt Nordic Service Partners (NSP) som är Burger Kings största Franchiseägare i Norden. Samarbetet har nu utvidgats med fler restauranger i region Syd. Det nya restaurangerna som ingår i det unika Ronderingskonceptet innefattar totalt ca 10 restauranger som är belägna i Malmö med omnejd. Restaurangerna kommer få högkvalitativ service genom Optimal Service lokala bolag för region syd; Optimal FM Syd AB.

Uppdraget kan innefatta allt från t.ex. driftsoptimerande åtgärder, div. hantverksarbeten, inre- och yttre renoveringar, fönsterputsning, vård av grönytor/rabatter m.m.

NSP är en av Sveriges största restaurangföretag med ett 60-tal Burger King restauranger i Sverige och Danmark.