Optimal Service expanderar i region Syd

Optimal Service tar per januari, 2016 ansvaret för Facility Management(FM) på Mellby Köpcentrum (Mellby Center), Laholm. Optimal Service har tecknat ett tvåårigt avtal med förvaltningsbolaget Newsec.

Avtalet innefattar ett komplett FM-upplägg och inkluderar ansvaret för tekniska system såsom El, VVS, ventilation samt SBA. Detta ger Optimal Service ett helhetsansvar gällande centrats FM och därmed kan ytterligare driftseffektiviseringar implementeras över tid. Optimal Service ansvarar även för centrats dagliga rutiner gällande butiksservice, felanmälningar samt yttre skötsel gällande renhållning, grönytor m.m. Sammantaget skapar detta möjligheten att varje dag överträffa besökarnas förväntningar på deras shoppingupplevelse. Stort fokus kommer även ligga på att utveckla kommunikationen och servicen till hyresgästerna såväl som till uppdragsgivaren.

Mellby Köpcentrum ägs av ECP(Eurocommercial Properties). ECP har en omfattande fastighetsportfölj i Sverige, Frankrike och Italien bestående av gallerior och handelsfastigheter. Newsec förvaltar ECP’s köpcentrum i Sverige och erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Newsec har över 600 medarbetare fördelat i norra Europa och förvaltar över 1500 fastigheter.

”Vi har sedan många år ett nära samarbete med Newsec och det är mycket glädjande att vi nu vidareutvecklar detta ytterligare. Optimal Service kommer att bidra med att komplettera Newsecs förvaltning med ett välstrukturerat drift- och servicekoncept. Viktiga delar av avtalet berör driftsoptimering, förbättrad fastighetsservice och kommunikation med hyresgästerna. Optimal Service har alla förutsättningar att lyckas med att leverera detta till Newsec och jag ser mycket fram emot uppdraget”, säger Optimal Service VD, Henrik Siösteen.